baner-mistrz-tradycji

Mistrz Tradycji – warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży 2016

Zapraszamy na bezpłatne regularne lekcji gry na skrzypcach, suce biłgorajskiej, basach i bębenku obręczowym, które odbywać się będą od stycznia do grudnia 2016 r.

Zajęcia mają na celu naukę dawnego stylu gry oraz melodii ludowych z okolic  Janowa Lubelskiego – polki, podróżniaki, oberki, walczyki.

Prowadzimy dwie grupy warsztatowe w:
1) Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim
2) Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach.

Lekcje gry skierowane są głównie do lokalnej społeczności, mieszkańców Janowa Lubelskiego i powiatu janowskiego, skąd ta muzyka się wywodzi.

O warsztatach

W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się dawnego lokalnego stylu gry bazując na rodzimym repertuarze: będą to typowe dla naszego regionu oberki, podróżniaki, krowiarze, polki. Sposób nauki będzie polegał na bezpośrednim przekazie Mistrz-uczeń metodą „ze słuchu”, tak jak przez kolejne pokolenia młodsi muzykanci uczyli się od starszych. Metoda ta pozwala pracować na dwóch poziomach jednocześnie: wykonawczym (estetycznym) i emocjonalnym.

Nauka oraz tempo pracy dostosowane będą do wieku i możliwości ucznia.

Oprócz praktycznej nauki gry, w ramach zajęć uczestnicy dowiedzą się o muzycznych tradycjach regionu, przedstawiony zostanie kontekst praktykowania tej muzyki, poznają również sylwetki najwybitniejszych muzykantów i śpiewaków regionu.

Prowadzenie/koordynacja: Krzysztof i Zbigniew Butrynowie oraz miejscowi muzykanci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

* * *

Niniejszy projekt jest pierwszym tego typu działaniem w regionie i jednym z nielicznych w Polsce. Jego celem jest poznanie i kultywowanie tradycyjnej muzyki instrumentalnej Janowa Lubelskiego i okolic. Lekcje gry odbywać się będą w ramach nieformalnej Szkoły Suki Biłgorajskiej, która od 2007 roku jako oddolna inicjatywa działa na rzecz edukacji muzycznej młodych ludzi w zakresie muzyki ludowej regionu janowsko-biłgorajskiego.

Otwarte zajęcia warsztatowe / zajęcia grupowe

Oprócz zajęć indywidualnych odbywać się będą zajęcia w grupie, w których uczestniczyć będą wszyscy uczniowie. Podczas tych spotkań będziemy pracować nad wspólnym brzmieniem, szlifować poznany repertuar. Współpraca z innymi muzykami poprzez grę w kapeli uwrażliwia muzycznie, rozwija poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i improwizacji.

Terminy

Projekt trwa od stycznia do grudnia 2016 r. Terminy oraz godziny spotkań zostaną ustalone bezpośrednio z zainteresowanymi osobami.

Ramowy plan działania:

styczeń-grudzień – regularne lekcje gry
luty – spotkanie organizacyjne, dni otwarte
maj – otwarte zajęcia warsztatowe / zajęcia grupowe
lipiec – otwarte zajęcia warsztatowe / zajęcia grupowe
październik – wycieczka do Pracowni Instrumentów Ludowych Zbigniewa Butryna
październik – otwarte zajęcia warsztatowe / zajęcia grupowe
listopad – otwarte zajęcia warsztatowe / zajęcia grupowe
grudzień – spotkanie, prezentacja uczestników zajęć

Szczegółowe informacje, zapisy

Krzysztof Butryn, tel. 696 06 77 04
info@sukabilgorajska.pl

Informacje bieżące znajdziecie TUTAJ

Organizator

Fundacja Stara Droga
Szkoła Suki Biłgorajskiej

Współpraca

Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim
Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach

logo-mkidn

plakat_min

plakat2_min