potancowka-kocudza_fot.michal-kalita

POTAŃCÓWKA W KOCUDZY Z UDZIAŁEM KAPELI MAŁKÓW

16 września 2023 w Kocudzy odbyło się Międzypokoleniowe spotkanie z tradycją, czyli warsztaty śpiewacze i potańcówka. Do tańca zagrała Orkiestra Dęta ze Zdziłowic, Kapela Małków, Kapela Butrynów, Kapela Rawskich i uczniowie oraz przyjaciele.

Za śpiew obrzędowy i przyśpiewki odpowiadał Zespół Jarzębina. Każdemu z zespołów towarzyszyli uczniowie, co napawa nas optymizmem względem przyszłości muzyki tradycyjnej w tych stronach.