fot. Mateusz Borny

SZKOŁA SUKI BIŁGORAJSKIEJ / ROZTOCZAŃSKA SZKOŁA TRADYCJI

Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne regularne lekcji gry na skrzypcach, suce biłgorajskiej, basach i bębenku obręczowym.

Zajęcia mają na celu naukę melodii ludowych oraz dawnego stylu gry z okolic Janowa Lubelskiego i regionu Roztocza Zachodniego.

Obecnie prowadzimy zajęcia w trzech miejscowościach:
1) Janów Lubelski (Janowski Ośrodek Kultury)
2) Modliborzyce (Gminny Ośrodek Kultury)
3) Kocudza (Ośrodek Kultury)

Lekcje gry skierowane są głównie do dzieci jak i młodzieży (od 9 lat), mieszkańców powiatu janowskiego i biłgorajskiego, skąd ta muzyka się wywodzi.

O warsztatach

W trakcie zajęć uczestnicy uczą się dawnego lokalnego stylu gry bazując na rodzimym repertuarze: są to typowe dla naszego regionu oberki, podróżniaki, krowiarze, polki. Sposób nauki polega na bezpośrednim przekazie Mistrz-uczeń metodą „ze słuchu”, tak jak przez kolejne pokolenia młodsi muzykanci uczyli się od starszych. Metoda ta pozwala pracować na dwóch poziomach jednocześnie: wykonawczym (estetycznym) i emocjonalnym.

Nauka oraz tempo pracy dostosowane są do wieku i możliwości ucznia.

Oprócz praktycznej nauki gry, w ramach zajęć uczestnicy poznają muzyczne tradycje regionu: sylwetki najwybitniejszych muzykantów i śpiewaków regionu, kontekst wykonywania tej muzyki.

fot. Mateusz Borny
fot. Mateusz Borny

Otwarte zajęcia warsztatowe / zajęcia grupowe

Oprócz zajęć indywidualnych odbywają się także zajęcia w grupie, w których uczestniczą wszyscy uczniowie. Podczas tych spotkań pracujemy nad wspólnym brzmieniem, szlifujemy poznany repertuar. Współpraca z innymi muzykami poprzez grę w kapeli uwrażliwia muzycznie, rozwija poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i improwizacji.

* * *

Niniejszy projekt jest pierwszym tego typu działaniem w regionie i jednym z nielicznych w Polsce. Realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Funduszu Promocji Kultury – zadanie „Mistrz tradycji”. Celem projektu jest poznanie i kultywowanie tradycyjnej muzyki instrumentalnej Janowa Lubelskiego i okolic. Lekcje gry odbywają się w ramach nieformalnej Szkoły Suki Biłgorajskiej, która od 2007 roku jako oddolna inicjatywa działa na rzecz edukacji muzycznej młodych ludzi w zakresie muzyki ludowej regionu janowsko-biłgorajskiego. Pierwsza edycja projektu odbyła się w roku 2016 r.  W roku bieżącym kontynuujemy rozpoczętą pracę.

Prowadzący

Koordynacja: Krzysztof Butryn
Prowadzenie zajęć: Zbigniew Butryn, Krzysztof Butryn oraz miejscowi śpiewacy, muzykanci: Janina Chmiel, Stanisław Głaz, Jan Jaworski.
Wsparcie logistyczne i merytoryczne: Marta Graban-Butryn

Terminy

Terminy oraz godziny spotkań są ustalane bezpośrednio z zainteresowanymi osobami.

Projekt trwa od stycznia 2020 do grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje, zapisy

Krzysztof Butryn, tel. 696 06 77 04
info@sukabilgorajska.pl

Informacje bieżące znajdują się w kolumnie po prawej stronie

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Podziękowania

Dziękujemy za pomoc, zaangażowanie i przychylność dyrektorowi Andrzejowi Rządowi i pani Krystynie Wójcik (Gminny Ośrodek Kultury  Modliborzycach), dyrektorowi Łukaszowi Drewniakowi  i pani Lidii Tryce i (Janowski Ośrodek Kultury) oraz dyrektorowi Tomaszowi Jaszkowi z Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Dzwoli

Organizator

Fundacja Stara Droga
Szkoła Suki Biłgorajskiej

Współpraca

Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim
Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach
Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury z/s w Dzwoli

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Funduszu Promocji Kultury.

MKiDN_kolor_min

Galeria

plakat_min

plakat2_min

plakat2_min