fot. Mateusz Borny

MISTRZ TRADYCJI – SZKOŁA SUKI BIŁGORAJSKIEJ

Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne regularne lekcji gry na skrzypcach, suce biłgorajskiej, basach i bębenku obręczowym.

Zajęcia mają na celu naukę dawnego stylu gry oraz melodii ludowych z okolic Janowa Lubelskiego i regionu Roztocza Zachodniego – polki, podróżniaki, oberki, walczyki.

Obecnie prowadzimy dwie grupy warsztatowe w:
1) Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim
2) Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach.

Lekcje gry skierowane są głównie do dzieci jak i młodzieży (od 9 lat), mieszkańców Janowa Lubelskiego i powiatu janowskiego, skąd ta muzyka się wywodzi.

O warsztatach

W trakcie zajęć uczestnicy uczą się dawnego lokalnego stylu gry bazując na rodzimym repertuarze: są to typowe dla naszego regionu oberki, podróżniaki, krowiarze, polki. Sposób nauki polega na bezpośrednim przekazie Mistrz-uczeń metodą „ze słuchu”, tak jak przez kolejne pokolenia młodsi muzykanci uczyli się od starszych. Metoda ta pozwala pracować na dwóch poziomach jednocześnie: wykonawczym (estetycznym) i emocjonalnym.

Nauka oraz tempo pracy dostosowane są do wieku i możliwości ucznia.

Oprócz praktycznej nauki gry, w ramach zajęć uczestnicy poznają muzyczne tradycje regionu: sylwetki najwybitniejszych muzykantów i śpiewaków regionu, kontekst wykonywania tej muzyki.

fot. Mateusz Borny
fot. Mateusz Borny

Otwarte zajęcia warsztatowe / zajęcia grupowe

Oprócz zajęć indywidualnych odbywają się także zajęcia w grupie, w których uczestniczą wszyscy uczniowie. Podczas tych spotkań pracujemy nad wspólnym brzmieniem, szlifujemy poznany repertuar. Współpraca z innymi muzykami poprzez grę w kapeli uwrażliwia muzycznie, rozwija poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i improwizacji.

Prowadzenie/koordynacja: Krzysztof i Zbigniew Butrynowie oraz miejscowi muzykanci, Janina Chmiel i Stanisław Głaz.
Pomoc: Marta Graban-Butryn

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

* * *

Niniejszy projekt jest pierwszym tego typu działaniem w regionie i jednym z nielicznych w Polsce. Jego celem jest poznanie i kultywowanie tradycyjnej muzyki instrumentalnej Janowa Lubelskiego i okolic. Lekcje gry odbywają się w ramach nieformalnej Szkoły Suki Biłgorajskiej, która od 2007 roku jako oddolna inicjatywa działa na rzecz edukacji muzycznej młodych ludzi w zakresie muzyki ludowej regionu janowsko-biłgorajskiego.
Pierwsza edycja projektu odbyła się w roku 2016 r.  W roku bieżącym kontynuujemy rozpoczętą pracę.

Terminy

Projekt trwa od stycznia 2019 do grudnia 2020 r.
Terminy oraz godziny spotkań zostaną ustalone bezpośrednio z zainteresowanymi osobami.

Szczegółowe informacje, zapisy

Krzysztof Butryn, tel. 696 06 77 04
info@sukabilgorajska.pl

Informacje bieżące znajdują się w kolumnie po prawej stronie

Podziękowania

Dziękujemy za pomoc, zaangażowanie i przychylność dyrektorowi Andrzejowi Rządowi i pani Krystynie Wójcik (Gminny Ośrodek Kultury  Modliborzycach) oraz dyrektorowi Łukaszowi Drewniakowi  i pani Lidii Tryce i (Janowski Ośrodek Kultury).

Organizator

Fundacja Stara Droga
Szkoła Suki Biłgorajskiej

Współpraca

Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim
Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury.

logo-mkidn_www

plakat_min

plakat2_min